Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) er den mynighed der modtager klager over Politiets ageren. Det var dem jeg klagede til i 2013 og den klage blev blankt afvist af Kristian Palmann Jensen fra DUP fordi "..at der efter myndighedernes opfattelse ikke er rimelig formodning for, at der er begået et strafbart forhold, hvorved en polititjenestemand vil kunne dømmes". DUP afviste også systematisk andre klager over Politiets ageren ifm. demonstrationer i 2012. Senere blev DUP pålagt at undersøge sagerne igen - sager som vi vandt. DUP har vist sig at være ekstremt meget på Politiets side. Man kan med andre ord ikke stole på DUP.

Hvordan Kristian Palman Jensen i dag kan være ansat som dommer er for mig komplet uforståeligt: https://www.linkedin.com/in/kristian-palmann-jensen-46451a80